شناخت حریف پینگ پنگ

شناخت حریف پینگ پنگ
شناخت حریف پینگ پنگ یک امر بسیار مهم است و به بازیکن هنگام مسابقه کمک می کند تا بتواند نمایش بهتری از خود به جا بگذارد. شناخت حریف پینگ پنگ : بازیکن تا جایی که ممکن است بایستی در خصوص حریف خود ،اطلاعاتی به دست آورد و او را بشناسد.…

استراتژی دفاع پینگ پنگ در بازی به چه شکل است؟

استراتژی دفاع پینگ پنگ
برای استراتژی دفاع پینگ پنگ با های لوپ سه کار انجام دهید. ۱- بلوک آهسته با صفحه بسته راکت . ۲- به سرعت به نقطه بالای توپ ضربه بزنید.(کانتر) ۳- می توانید روی های لوپ پیچ دهید یا حمله کنید. در هر سه حالت به بالای توپ ضربه زده شود…

شناخت حریف پینگ پنگ

شناخت حریف پینگ پنگ یک امر بسیار مهم است و به بازیکن هنگام مسابقه کمک می کند تا بتواند نمایش بهتری از خود به جا بگذارد.

شناخت حریف پینگ پنگ : بازیکن تا جایی که ممکن است بایستی در خصوص حریف خود ،اطلاعاتی به دست آورد و او را بشناسد.

اطلاعاتی از قبیل:

۱-او راست دست یا چپ دست می‌باشد.
۲-بازیکن‌حمله‌ای است یا دفاعی.
۳-اگر‌بازیکن حمله ای است جزو کدام دسته از بازیکنان حمله ای قرار دارد و اگر دفاعی است جزو کدام دسته از بازیکنان دفاعی قرار دارد.
۴-از چه راکتی استفاده می کند در صورت امکان راکت و رویه های حریف را مورد بررسی قرار دهید.

تمامی این اطلاعات در شناخت حریف پینگ پنگ به شما کمک شایانی می کند و باعث می شود تا شما استراتژی مناسب را مقابل حریف پیش بگیرید.

شناخت حریف پینگ پنگ

شناخت حریف پینگ پنگ که اعتماد به نفس دارد:

قبل از مسابقه : آرام ، متمرکز و یک کلمه هم نمی گوید . در موقع گرم کردن  پایدار است ، بسیار کوشش می کند ، خلاق است . روی آمادگی خودش تمرکز می کند .
در طول مسابقه : خودش را تشویق می کند، حواسش فقط به مسابقه است ،خلاق است ، در حد توانایی های خود بازی می کند .

شناخت حریف پینگ پنگ که تردید دارد :

قبل از مسابقه : عصبی ، بیقرار و زیاد صحبت می کند .
در موقع گرم کردن :
اشتباهاتی می کند ، اغلب چیزهای مشابهی را برای قوت قلب خود تکرار می کند ، به یار تمرینی نگاه می کند ، به خودش اجازه می دهد تا تحت تاثیر قرار بگیرد .
در طول مسابقه :
در هنگام شکست از تجهیزات و شرایط بازی شکایت می کند ، نزاع می کند ، زیاد صحبت می کند ، سخت تر و سخت تر بازی می کند ، زیاد تلاش نمی کند ، با هر ضربه ای می خواهد برنده شود .

در بعضی از موارد می توانید  برای کنترل کردن و آرام نمودن حریف او را تشویق کنید . برای او دست بزنید یا حتی با کلام او را تشویق کنید . این در واقع به شما کمک می کند که او را به کنترل خود در آورید این موضوع هم حتی جزئی از شناخت حریف پینگ پنگ است اگر به خوبی درک و اجرا شود.

خودتان را بشناسید ، شناخت بازی خود بسیار مهم است.

مثلا” : اگر نسبت به سرویس قوی و کشنده ای که ارائه می دهید، حریف خیلی ضعیف عمل می کند ، مجدداً آن را استفاده نکنید و برای پوئن های حساس نگهدارید.

بهترین راه برای تحریک روحی : صحبت کردن با خودت است. به خودت بگو مثبت باش ، بگو مبارزه کن ، بگو من می توانم .
بعد از خوردن هر ضربه به راکت ، راکت خود را در حالت گارد نگهدار، تا عکس العمل شما در فورهند و بکهند سریع انجام شود.
سعی کنید به تمام چیزهایی که خارج از بازی است بی توجهی کنید تا بر روی بازی خود تمرکز داشته باشید ” کنترل احساسات ضروری است

به حرکات و طرز قرار گرفتن بدن حریف در حمله او دقت کنید تا مسیر توپ او را تشخیص دهید.

تمام بازیکنان را رقیب سر سخت بگیرید و همیشه با تمام رقبا در تمام مراحل حتی در تمرینات با جدیت بازی کنید.

در بازی ها آرام باشید و از بازی خود لذت ببرید و احساس رضایت کنید.

بعد از یک ‌برد آشکار یا به دست آوردن یک ‌امتیاز‌ مهم تامل‌ نکنید، شما‌ می توانید فریاد بزنید، مشت هایتان را گره کنید، این‌تنها ‌، عزم شما را در چشم حریفتان پر‌رنگ ‌تر‌خواهد کرد.

شناخت حریف پینگ پنگ

برای بازیکن این ویژگی ملکه شده باشد تا بتواند به محض اینکه امتیاز قبلی تمام شد بر امتیازات بعدی تمرکز کند.

یک بازیکن بایستی یک مربی قوی هم برای خود باشد تا بتواند به خوبی شناخت حریف پینگ پنگ خود را حاصل کند.

استراتژی دفاع پینگ پنگ در بازی به چه شکل است؟

برای استراتژی دفاع پینگ پنگ با های لوپ سه کار انجام دهید.

۱- بلوک آهسته با صفحه بسته راکت .
۲- به سرعت به نقطه بالای توپ ضربه بزنید.(کانتر)
۳- می توانید روی های لوپ پیچ دهید یا حمله کنید.
در هر سه حالت به بالای توپ ضربه زده شود و در حالت سوم کمی از میز فاصله بگیرید.
در  استراتژی دفاع پینگ پنگ مقابل چپ دست ها تا آنجا که امکان دارد از حمله های بکهند خود استفاده کنید.
در فلیپ : راکت را به عقب ببرید و تماس آن با پشت توپ صورت میگیرد نه با روی توپ.
فلیپ تهاجمی نیز به ناحیه میانی بازیکن (آرنج) موثر است ، زیرا حریف در مورد استفاده از فورهند و بکهند دچار مشکل خواهد شد .

ساده ترین راه برای استراتژی دفاع پینگ پنگ در مقابل  تاپ اسپین حریف ، بلوک پیش از اوج  و با زاویه راکت بسته برای بازگرداندن با پیچ توپ است.
وقتی توپ پرپیچ به طرف حریف میفرستی اگر به صورت ساده برگشت دهد ، پیچ توپ به خود شما بر می گردد و بعد از بلند شدن از میز قوس بر می دارد ، در نتیجه ، شما زیاد مکث کنید و چشم از توپ بر ندارید تا از پیچ توپ کاسته شود و بعداً به آن ضربه بزنید.
برای سرویس های کوتاه سعی کنید آنها را در اوج دریافت کنید . یادتان نرود تا جای ممکن به توپ نزدیک شوید . اگر می خواهید سرویس را با فلیپ فورهند دریافت کنید حواستان باشد به کنار توپ گام بردارید تا مستقیماً پشت توپ یک ضربه کوتاه بزنید و فوراً به حالت آماده باش باز گردید .
صادقانه بازی نکنید  ، کات های یک جور نزنید ، تنوع را بیشتر کنید ، پوئن خطای حریف را بالاببرید و ریتم او را از فرم بیندازید.

میما ایتو استراتژی دفاع پینگ پنگ

سعی کنید بیشترین وقت و تمرکز فکری خود را در یادگیری تکنیک ها و تاکتیک ها بکار گیرید تا روز به روز پیشرفت شایانی داشته باشید.

بعد از خوردن توپ به میز، شما بایستی آماده برگشت و یا حمله شوید و قبل از آن هرگز آماده حمله نباشید.

همیشه در رالی ها توپ را تعقیب و چشم از توپ بر ندارید.
پیش بینی کردن ، توانایی از پیش دانستن ، حدس زدن اینکه چه اتفافاقی قرار است بیفتد ، یعنی اینکه بایستی از پیش بدانی که توپ کجا می رود .

عجله نکردن در شروع هر رالی : یعنی سعی نکنید خیلی شدید و سریع بازی کنید و به عناوین مختلف بازی را آرام کنید.
در دریافت توپ در رالی ها مکث شود تا از پیچ توپ کاسته شده سپس عملکرد مناسب را انجام دهید.
زمانی که در رالی جلو هستید مکث زیاد نکنید و رالی را ادامه دهید ولی زمانی که عقب هستید عجله برای بازی نداشته باشید و به عناوین مختلف بازی به تاخیر بیاندازید. مخصوصاً در شماره های بالا.

با فکر و تدبیر بازی کنید و بدانید سرویس را به کجا بزنید بهتر است و حریف جوابش را به کجا خواهد داد تا عکس العمل بهتری داشته باشید.
در ضربه تک صفحه راکت بسته و وسط میز را نشانه بگیرید .
سعی کنید دائما سطح سرعت بازی خود را افزایش دهید در حالی که همیشه به دقت بیشتر نیاز است و بدون این دقت بازی غیر ممکن است .
تمرکز روی حریف خود داشته باشید و تمرکز خود را بالا ببرید.
مثل : عمل روی توپ ، آهنگ ضربات ، محل ضربات و تنظیم زمان ضربات .

استراتژی دفاع پینگ پنگ

شناخت حریف پینگ پنگ

شناخت حریف پینگ پنگ یک امر بسیار مهم است و به بازیکن هنگام مسابقه کمک می کند تا بتواند نمایش بهتری از خود به جا بگذارد. شناخت حریف پینگ پنگ…
شناخت حریف پینگ پنگ
شناخت حریف پینگ پنگ

شناخت حریف پینگ پنگ

شناخت حریف پینگ پنگ یک امر بسیار مهم است و به بازیکن هنگام مسابقه کمک می کند تا بتواند نمایش بهتری از خود به جا بگذارد. شناخت حریف پینگ پنگ…
شناخت حریف پینگ پنگ

شناخت حریف پینگ پنگ

0
شناخت حریف پینگ پنگ یک امر بسیار مهم است و به بازیکن هنگام مسابقه کمک می کند تا بتواند نمایش…
شناخت حریف پینگ پنگ

شناخت حریف پینگ پنگ

بدون دیدگاه
شناخت حریف پینگ پنگ یک امر بسیار مهم است و به بازیکن هنگام مسابقه کمک می کند تا بتواند نمایش بهتری از خود به جا بگذارد. شناخت حریف پینگ پنگ…

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها
مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها

نمونه کار ۱ – کتاب مربع

مدل ها
نمونه کار ۳ – تصاویر
نمونه کار ۱ – روزنامه
نمونه کار ۱ – کتاب مربع
نمونه کار ۱ – لپ تاپ
نمونه کار ۱ – کاغذ کیسه ای
نمونه کار ۱ – کارت
نمونه کار ۲ – تصویر
نمونه کار ۲ – طبیعت
نمونه کار ۲ – کسب و کار
نمونه کار ۳ – کسب و کار

تم بزرگ این دومین خریدم از شما من بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.. من بسیاری از تم ها را خریدم اما فقط دو بار رتبه 5 ستاره را برای هر دو مورد به شما دادم. کار شما بهترین در راست چین است – تشویق!

سامانتا گرین

خریدار

من فقط فکر می کنم به اندازه کافی همه کاره است. همانطور که همیشه، بهتر و بدتر است، اما من از محصول لذت می برم. آنها آنچه را که در نسخه ی نمایشی می بینید به شما می دهند و یک راه حل عالی برای وب سایت ها است.

جان اسمیت

توسعه دهنده ناسا

مانند طراحی تم اما بزرگترین تشکر برای پشتیبانی کاربر. این بسیار مهم است، اگر نه مهمترین شاخص ما توصیه می کنیم!

راب اسمیت

طراح

تم بزرگ این دومین خریدم از شما من بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.. من بسیاری از تم ها را خریدم اما فقط دو بار رتبه 5 ستاره را برای هر دو مورد به شما دادم. کار شما بهترین در راست چین است – تشویق!

سامانتا گرین

خریدار

من فقط فکر می کنم به اندازه کافی همه کاره است. همانطور که همیشه، بهتر و بدتر است، اما من از محصول لذت می برم. آنها آنچه را که در نسخه ی نمایشی می بینید به شما می دهند و یک راه حل عالی برای وب سایت ها است.

جان اسمیت

توسعه دهنده ناسا

مانند طراحی تم اما بزرگترین تشکر برای پشتیبانی کاربر. این بسیار مهم است، اگر نه مهمترین شاخص ما توصیه می کنیم!

راب اسمیت

طراح

تم بزرگ این دومین خریدم از شما من بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.. من بسیاری از تم ها را خریدم اما فقط دو بار رتبه 5 ستاره را برای هر دو مورد به شما دادم. کار شما بهترین در راست چین است – تشویق!

سامانتا گرین

خریدار

من فقط فکر می کنم به اندازه کافی همه کاره است. همانطور که همیشه، بهتر و بدتر است، اما من از محصول لذت می برم. آنها آنچه را که در نسخه ی نمایشی می بینید به شما می دهند و یک راه حل عالی برای وب سایت ها است.

جان اسمیت

توسعه دهنده ناسا

مانند طراحی تم اما بزرگترین تشکر برای پشتیبانی کاربر. این بسیار مهم است، اگر نه مهمترین شاخص ما توصیه می کنیم!

راب اسمیت

طراح

تم بزرگ این دومین خریدم از شما من بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.. من بسیاری از تم ها را خریدم اما فقط دو بار رتبه 5 ستاره را برای هر دو مورد به شما دادم. کار شما بهترین در راست چین است – تشویق!

سامانتا گرین

خریدار

من فقط فکر می کنم به اندازه کافی همه کاره است. همانطور که همیشه، بهتر و بدتر است، اما من از محصول لذت می برم. آنها آنچه را که در نسخه ی نمایشی می بینید به شما می دهند و یک راه حل عالی برای وب سایت ها است.

جان اسمیت

توسعه دهنده ناسا

مانند طراحی تم اما بزرگترین تشکر برای پشتیبانی کاربر. این بسیار مهم است، اگر نه مهمترین شاخص ما توصیه می کنیم!

راب اسمیت

طراح

تم بزرگ این دومین خریدم از شما من بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.. من بسیاری از تم ها را خریدم اما فقط دو بار رتبه 5 ستاره را برای هر دو مورد به شما دادم. کار شما بهترین در راست چین است – تشویق!

سامانتا گرین

خریدار

من فقط فکر می کنم به اندازه کافی همه کاره است. همانطور که همیشه، بهتر و بدتر است، اما من از محصول لذت می برم. آنها آنچه را که در نسخه ی نمایشی می بینید به شما می دهند و یک راه حل عالی برای وب سایت ها است.

جان اسمیت

توسعه دهنده ناسا

مانند طراحی تم اما بزرگترین تشکر برای پشتیبانی کاربر. این بسیار مهم است، اگر نه مهمترین شاخص ما توصیه می کنیم!

راب اسمیت

طراح

تم بزرگ این دومین خریدم از شما من بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.. من بسیاری از تم ها را خریدم اما فقط دو بار رتبه 5 ستاره را برای هر دو مورد به شما دادم. کار شما بهترین در راست چین است – تشویق!

سامانتا گرین

خریدار

من فقط فکر می کنم به اندازه کافی همه کاره است. همانطور که همیشه، بهتر و بدتر است، اما من از محصول لذت می برم. آنها آنچه را که در نسخه ی نمایشی می بینید به شما می دهند و یک راه حل عالی برای وب سایت ها است.

جان اسمیت

توسعه دهنده ناسا

مانند طراحی تم اما بزرگترین تشکر برای پشتیبانی کاربر. این بسیار مهم است، اگر نه مهمترین شاخص ما توصیه می کنیم!

راب اسمیت

طراح

فهرست
Verified by MonsterInsights